Tag Archives: CaO ĐìNh ThỤc

CHẾT VÌ EM …. & ….LỠ CHẾT VÌ EM

CAO ĐÌNH THỤC                 Chết vì em…… Sắc hoa, hồn nhạc với hương hèm Trói chặt tình anh suốt từng đêm Chập chờn dáng ngọc  môi chờ thửRéo rắc tiếng tơ  mắt đợi em … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 55 phản hồi

TRẢ LỜI CÂU HỎI NGƯỜI XƯA

CAO ĐÌNH THỤC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

NHẮN NGƯỜI TÌNH CŨ XƯA – NAY

CAO ĐÌNH THỤC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 72 phản hồi

MƯA HẠ

HỒ THẾ PHẤT

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 23 phản hồi