Tag Archives: Trần Thiện Phi Hùng

CON GÁI CỦA NGƯỜI TA

TRẦN THIỆN PHI HÙNG     Tiệc rửa lon trung úy của tôi chung với tiệc đầy tháng của con gái tôi và “con gái của người ta”.     Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 19 phản hồi