Tag Archives: KiM SơN GiAnG

LỠ HẸN

KIM SƠN GIANG Chiều thứ bảy Hình như ai đó hẹn…! Vậy mà quên ! Nghe thấp thỏm đợi chờ Bước đi giữa khoảng trăng mơ Bồng bềnh suy tưởng !Mong tình cờ …thôi ! Hương hoa sữa nghe nồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 43 phản hồi

BÓNG THỜI GIAN

KIM SƠN GIANG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 46 phản hồi

VƯỜN HOANG NGÀY CŨ

KIM SƠN GIANG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

NẮNG VƯƠNG

KIM SƠN GIANG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

SÁNG CUỐI ĐÔNG

KIM SƠN GIANG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 31 phản hồi

VÀNG PHƠN MIỀN CỔ TÍCH

KIM SƠN GIANG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 32 phản hồi

ANH TRÓT LỠ

KIM SƠN GIANG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 33 phản hồi