Tag Archives: TrỊnH QuAnG BửU

QUÊ HƯƠNG

TRỊNH QUANG BỬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 21 phản hồi

TỨC CẢNH THU SẦU

TRỊNH QUANG BỬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 28 phản hồi

GIAO MÙA

TRỊNH QUANG BỬU  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 34 phản hồi

NẮNG CHIỀU

TRỊNH QUANG BỬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 41 phản hồi

QUI NHƠN NGÀY VỀ

TRỊNH QUANG BỬU TIỂU SỬ TÁC GIẢ : Họ Tên: Trịnh Quang Bửu Sinh ngày : 15 – 10 -1992 Sinh Viên : ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM Chuyên ngành : Công nghệ kỷ thuật máy tính.

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi