Tag Archives: ĐẶNG XUÂN XUYẾN

EM…

ĐẶNG XUÂN XUYẾN Tên thật: Đặng Xuân Xuyến Bút danh khác: Hạ Vinh Thi, Thái Đắc Xuân, Đỗ Quang Ân. Quê quán: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên. Cư trú: 7/61 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 29 phản hồi