Tag Archives: SôNg HậU

TRĂNG ĐÃ TỎ

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 18 phản hồi

CÔ HÁI BƯỞI

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

VÔ TẬN

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 25 phản hồi

CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

MỘNG VÀNG

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi

NHỚ QUÊ XƯA

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 12 phản hồi

NON NƯỚC HỮU TÌNH

SÔNG HẬU Tình nào đâu biết bao nhiêu Tình chưa có tuổi đã yêu dạt dào Yêu bầu sữa Mẹ ngọt ngào yêu Cha gánh củi từ non cao về Yêu Người xa xứ lê thê còn yêu muôn nẻo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi