Tag Archives: SôNg HậU

TRĂNG ĐÃ TỎ

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 18 phản hồi

CÔ HÁI BƯỞI

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

VÔ TẬN

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 25 phản hồi

CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

MỘNG VÀNG

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi

NHỚ QUÊ XƯA

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 12 phản hồi

NON NƯỚC HỮU TÌNH

SÔNG HẬU Tình nào đâu biết bao nhiêu Tình chưa có tuổi đã yêu dạt dào Yêu bầu sữa Mẹ ngọt ngào yêu Cha gánh củi từ non cao về Yêu Người xa xứ lê thê còn yêu muôn nẻo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

VỚI PHỐ SÀI GÒN

SÔNG HẬU (Tặng thi sĩ LÂM TRÚC )

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 31 phản hồi

NHỚ NGOẠI

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 25 phản hồi

LINH HỒN EM

SÔNG HẬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

TÌNH XỨ NẪU

SÔNG HẬU Tặng Trang Văn Nghệ BẠN BÈ XỨ NẪU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 24 phản hồi

THƠ

SÔNG HẬU //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

QUI NHƠN NGÀY ẤY

SÔNG HẬU //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 22 phản hồi

NGỠ NHƯ XUÂN ĐẾN

SÔNG HẬU //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi

KHI KHÔNG YÊU

SÔNG HẬU Sài Gòn 15.05.2013 //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi