Tag Archives: Thiên di PhẠm VăN TòNg

THẤY EM TỪ NHA TRANG

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 12 phản hồi

TÌM EM TÔI TÌM

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

DỄ ĐÂU

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 50 phản hồi

TÌNH THU CHÔN KÍN

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 31 phản hồi

THẠCH THẢO 2

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG “Một cánh chim côi lạc cuối ngàn Một nhành hoa héo giữa nhân gian Nghìn tiếng sóng xô… vùng biển cạn Hạnh phúc xe lòng ai nát tan” THẠCH THẢO GỞI TDPVT

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 33 phản hồi

THẠCH THẢO

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG   Để nhớ Thạch Thảo nơi Tân Hữu Xuân Thành –  Xuân Lộc – Đồng Nai

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 57 phản hồi

TẠP BÚT MÙA ĐÔNG

Thiên Di PHẠM VĂN TÒNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 8 phản hồi