Tag Archives: GiẤc ThU

THƠ ĐOẢN

GIẤC THU Gió hiu hiu thổi phên ngoài Chắc con chim nhỏ lạc loài trong đêm   Nến dờn dập thắp chân đêm Tình vồ vập hớ hênh rơi xuống đời   Mái tranh già rút nêm rơi Người ngồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

KHÔNG ĐỀ

GIẤC THU Tóc năm nào đã cũ Chờ phai một chiều mưa… Áo run tình mèm ướt Gió người dưng hong chưa? Mắt mơ hồ mùa nhớ Nắng dày lên xanh rêu Buồn qua buồn cũng mỏi Hát lơ thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

GIÓ TỰ LÂU RỒI EM CÓ BIẾT

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 33 phản hồi

KHÔNG TÊN

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

KHÔNG ĐỀ

GIẤC THU  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 48 phản hồi

KHÔNG ĐỀ

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

KHÔNG ĐỀ

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 29 phản hồi

MỘT CHIỀU

Thơ flash GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ, Thơ flash | Thẻ | 25 phản hồi

CÔ ĐƠN….

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 22 phản hồi

KHẼ KHÀNG

GIẤC THU  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 47 phản hồi

LẠC…

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 32 phản hồi

CÁM ƠN EM TẶNG MỒ CÔI …..

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 19 phản hồi

SÁNG NAY ….

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 28 phản hồi

TAY EM THẢ NHÓN THƠ HỒNG LÊN NON

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 23 phản hồi

EM NGHIÊNG NÓN LÁ DẬY THÌ GIÓ TRĂNG

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 49 phản hồi