Tag Archives: Nguyễn Minh Phúc

Bến quê

NGUYỄN MINH PHÚC   Tiểu sử : Nguyễn Minh Phúc Sinh :1957 Quê : Quảng ngãi Hiên là nhà báo công tác tại Kiên Giang .                               … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 18 phản hồi