Tag Archives: HằNg Vy

TƯƠNG TƯ

HẰNG VY //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 56 phản hồi

Xanh Rêu

HẰNG VY //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

Tìm Lại Ngày Xưa

HẰNG VY

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 32 phản hồi

Chia Tay

Thôi anh , Chiaò nhau ở cuối con đường Nắng tơ chết giữa nhớ thương mang về Thôi anh , Buông tay thả hết đam mê Cho luồng gió cuốn lời thề bay xa Một ngày ta của riêng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 25 phản hồi