Tag Archives: LâM ThỊ ThAnH TrÚc

YÊU…

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

VU VƠ

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 46 phản hồi

CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ LY HÔN

LÂM TRÚC                                         Chờ trăng….

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

DIỀU BAY

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

NGHE MƯA

LÂM TRÚC Thơ flash

Đăng tải tại Thơ, Thơ flash | Thẻ | 41 phản hồi

KHOẢNG LẶNG

LÂM TRÚC  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

VÒNG XOAY

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 54 phản hồi

TỰ KHÚC

LÂM TRÚC    

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

YÊU VÀ SỐNG

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

GỬI MÙA ĐÔNG

LÂM TRÚC    

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

CHẦM CHẬM …CHIỀU ƠI CHIỀU

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH BIỂN

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 43 phản hồi

VỌNG TRƯỜNG SA

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

CẢI XANH THEO GIÓ…

LÂM THỊ THANH TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

GIAO MÙA

LÂM THỊ THANH TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 59 phản hồi