Tag Archives: T.H

SỐ KIẾP

TRUYỆN NGẮN Giới Thiệu Tác Giả : TRỌNG HUÂN Sinh năm 1958, tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; tốt nghiệp đại học Nông nghiệp I Hà Nội; hiện là nhà báo công tác tại Đài Tiếng nói Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 16 phản hồi