Tag Archives: DuY ChInH

HƯƠNG BỒ KẾT CHO BA

DUY CHINH

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

NGỠ NÀNG

DUY CHINH

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 43 phản hồi

TÌNH YÊU NƠI ANH

DUY CHINH  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 50 phản hồi

CHỈ LÀ BẠN THÔI SAO ? (Just friends ? )

Thơ flash DUY CHINH dịch thơ .                                         Lyrics from Ellie Rearranged by The drifters

Đăng tải tại Thơ, Thơ flash | Thẻ | 44 phản hồi

HOA HƯỚNG DƯƠNG

DUY CHINH

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 51 phản hồi

THI NHÂN

DUY CHINH

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

TƯƠNG TƯ NÀNG THƠ

DUY CHINH  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 47 phản hồi