Tag Archives: TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

HOÀI NIỆM

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG Địa chỉ: khối 3 thị trấn Cầu giát huyện Quỳnh lưu tỉnh Nghệ an Năm sinh :ngày 21 tháng 7 năm 1984 Đã từng học trung cấp du lịch Ký gửi lời yêu lên cỏ người đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 47 phản hồi