Tag Archives: Trần Thị Thương Thương

GIẬN

TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG (Thân tặng một người anh, một người bạn) Ai cuốn em vào tâm bão của tình yêu?Giãy giụa, ngóp ngoi giữa trùng trùng sóng và trùng trùng gió.nghẹn thởVẫn không biết tìm đâu ra phao cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 33 phản hồi