Tag Archives: TDL

CÓ THỂ NÀO ANH QUÊN ĐƯỢC EM

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

MƯỜI O

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

QUY NHƠN

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 41 phản hồi

MẸ ƠI

TRẦN DZẠ LỮ                                  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 35 phản hồi

ĐỐ ANH

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

GỬI NGƯỜI EM GÁI QUI NHƠN

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 57 phản hồi

HOA – BIẾT – NÓI

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi