Tag Archives: TDL

CÓ THỂ NÀO ANH QUÊN ĐƯỢC EM

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

MƯỜI O

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

QUY NHƠN

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 41 phản hồi

MẸ ƠI

TRẦN DZẠ LỮ                                  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 35 phản hồi

ĐỐ ANH

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

GỬI NGƯỜI EM GÁI QUI NHƠN

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 57 phản hồi

HOA – BIẾT – NÓI

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

EM LẠI VỀ TRỜI

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

CHĂM VỢ

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

ĐÊM KHÔNG EM

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

NẮNG MẬT ONG

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi

GỬI NGƯỜI EM AN CỰU

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 37 phản hồi

MẮT NHỚ

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 35 phản hồi

Đợi Em

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

Em Là Báu Vật Của Đời Anh

TRẦN DZẠ LỮ //

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 29 phản hồi