Tag Archives: NgUyỄn QuAnG TấN

ĐỂ LÀM GÌ với vài giây ?

TẢN VĂN                        Con trâu dẫm phải mìn, banh xác, bốn vó chổng lên trời, ruột đổ ra, lòng thòng máu. Đứa bé gái chăn trâu đứng khá xa nhưng vẫn bị hơi mìn hất văng lên, rơi xuống hàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 18 phản hồi