Daily Archives: 31.08.2014

CHỜ NGÀY NẮNG MỚI LÊN

Thơ flash NGUYỄN AN BÌNH

Đăng tải tại Thơ, Thơ flash | Thẻ | 28 phản hồi

THIÊN THẦN

              Tôi nhận được một hợp đồng chế tạo một máy chẻ mây cho một công ty mây tre đan ở Hòa bình. Người giới thiệu hợp đồng cho tôi bảo:       … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 20 phản hồi