Daily Archives: 30.08.2014

ĐẾN MỘT LÚC…

PHAN MINH CHÂU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

BẤT LỰC

Có một nơi vừa mới gặp nhau, chung một bàn, nước gọi ra chưa kịp uống, xã giao chừng ba câu là bao nhiêu gan ruột người ta đã phơi ra. Nhà có gì, còn gì, thương đau ra làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 21 phản hồi