Daily Archives: 29.08.2014

VỀ ĐI ANH

MỸ VÂN  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 54 phản hồi

NGÀY XƯA CON NGỖNG TÍM

        Tôi lấy cây thước gạt mạnh trái banh. Nó lăn ra khỏi đáy tủ. Chợt nhìn thấy một cuốn sổ đầy bụi bám, tôi nằm rạp xuống kéo nó ra rồi mở dần từng trang giấy đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 41 phản hồi