Daily Archives: 27.08.2014

VÒNG XOAY

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 54 phản hồi

DÌ GHẺ

Giới thiệu tác giả : TRẦN TRUNG SÁNG Người Hội An, Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại học Ngữ văn (Đại học KHXHNV TP HCM). Từ 1988 đến nay làm báo, viết văn. Hiện là Trưởng VPTT Báo Văn Hoá Khu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 23 phản hồi