Daily Archives: 24.08.2014

TRANH ĐỜI

KHÁNH CHÂN

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 21 phản hồi

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

                                         Tiểu sử tác giả : PHÙNG PHƯƠNG QUÝ Sinh năm 1953. Quê quán: Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ. Hội viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 19 phản hồi