Daily Archives: 22.08.2014

CÔ ĐƠN….

GIẤC THU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 22 phản hồi

MỘT CHUYỆN ĐÙA

TRUYỆN NGẮN        Một buổi trưa đẹp trời, vắng người, thích hợp để tự tử. Địa điểm là cây cầu cao năm mươi mét, bên dưới nước chảy xiết, nhảy xuống đảm bảo chết 100%.

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 30 phản hồi