Daily Archives: 20.08.2014

GIÓ RỚT HOANG ĐÀNG

PHAN NHO THIỆN  ( Tặng Nguyễn Phi Hùng )

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 49 phản hồi

NHỮNG BUỔI CHIỀU

TRUYỆN NGẮN   Tiểu Sử Tác Giả :  NIE THANH MAI Sinh năm : 1980 Nơi sinh : Ban mê, Đak Lak Hiện công tác tại Trường PTDT Nội trú N ‘ Trang Long. Đak Lak  Tác phẩm đã in: Tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 17 phản hồi