Daily Archives: 19.08.2014

VÔ THƯỜNG

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

TÁM XÓM CHÙA cáo… bịnh

Cà Phê Vỉa Hè @ Chào thầy đồ Ngô Văn Cư và tàn thể ACE bbxn, Tui, Tám Xóm Chùa, số quân 13.8-313-13, xin trình diện. Trước hết xin cảm “tấn” bà con nhiều lắm về sự quan tâm, chiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Café Vỉa Hè | Thẻ | 50 phản hồi