Daily Archives: 18.08.2014

TỨC CẢNH THU SẦU

TRỊNH QUANG BỬU

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 28 phản hồi

NHỚ… SƠN ĐÔNG MÃI VÕ 

TẢN VĂN              Quê tôi hồi ấy (1955) chưa có “ra dô” (radio), lâu lâu mới có hai nguồn giải trí chính. Một là gánh hát cải lương (hay hát bội) về, hai là “gánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ | 21 phản hồi