Daily Archives: 15.08.2014

BỨC TỨ BÌNH

HOÀNG NGỌC XUÂN    

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 44 phản hồi

NGÀY BÁO HIẾU (phần 2)

  Một cái đầu ló ra,với đuôi tóc dài và gương mặt non choẹt.               – Ông tìm ai?               – Có ông Năm Kha ở nhà không? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 32 phản hồi