Daily Archives: 14.08.2014

XIN ĐƯỢC LÀ CHIẾC LÁ HỒN NHIÊN

NGUYỄN AN BÌNH  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

NGÀY BÁO HIẾU

                 Ông Tư vốn là một thương gia nổi tiếng và là người giàu nhất trong vùng. Thời trai trẻ ông làm đủ thứ nghề và kinh doanh đủ kiểu. Ông làm đâu thắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 32 phản hồi