Daily Archives: 13.08.2014

CUNG ĐÀN

BÙI ĐỨC ÁNH  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 20 phản hồi

BÓ TAY

Thanh, chủ tiệm may Thời Tân nên gọi Thanh Thời Tân. Em trai tên Cảnh, thiên hạ cũng gọi Cảnh Thời Tân. Hai anh em bất hạnh như nhau. Anh bị vợ bỏ, em chả ma nào dám lấy. Dễ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 23 phản hồi