Daily Archives: 12.08.2014

TỰ KHÚC

LÂM TRÚC    

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 45 phản hồi

DUYÊN – NGHIỆP

             Thức chờ chủ nhà, trong lúc chuyện trò với bà chủ, anh cố hình dung người chồng. Là một nhà giáo, lại dạy Đại học, có lẽ là một người có vóc dáng  bệ vệ, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 26 phản hồi