Daily Archives: 10.08.2014

THƠ TÌNH VIẾT DƯỚI MƯA

 NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG    

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

BÀ CỌP

                 Bà Cọp! Dì chồng tôi không hề biết cái tên đó. Bởi lẽ, người ta chỉ gọi lén, lúc vắng mặt dì. Nếu không thì … đừng trách.         … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 38 phản hồi