Daily Archives: 31.08.2013

TÔI, KẺ NHIỀU CHUYỆN

TRUYỆN NGẮN Ông Phận giữ tôi lại phân trần: – Cậu xem đấy! Ngày trước bọn chúng ngày nào cũng đến với tôi cả buổi. Nhưng nay, chưa tàn điếu thuốc đã lặng lẽ rút lui cả… Ngày trước mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 46 phản hồi

QUY NHƠN

TRẦN DZẠ LỮ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 41 phản hồi