Daily Archives: 29.08.2013

PHẢI CHI SAY ĐƯỢC THÌ HAY QUÁ

TRUYỆN NGẮN Bảo đảm rằng chưa ai trong xã An Long, cả huyện Thành Long nầy nhìn thấy Nhì say. Đoàn Nhì, dân nhậu thứ thiệt, rượu uống cỏ kiểu riêng, không tầm thường một xây chừng chia hai. Tới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 36 phản hồi

MƯA THU

YÊN DẠ THẢO

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 49 phản hồi