Posted in Trang Chủ

GOM NHẶT TÌNH YÊU

LÊ HẢI

gomnhattinhyeu

Posted in Thơ | Tagged | Để lại phản hồi

LIA THIA QUEN CHẬU ( phần cuối )

TRUYỆN NGẮN

Bến sông xưa

          Em chèo giỏi quá, mà sao em biết đường hay vậy ?

             -   Ở sông mà thầy, chỗ nầy em với ba đi rồi nên em biết.

Tôi thiệt lắc đầu, cho tôi mà chèo – ví dụ có biết chèo đi nữa, chèo tới mai chắc có nước …hái bình bát ăn đỡ đói !

             -  Ở chỗ Rạch Đưng gì đó bộ có nhiều cá hả em ?

             -  Cũng nhiều chỗ có cá, nhưng chắc là ba em muốn thử cá ở đó xem sao.  Phải vớt rồi thử mới biết thầy, vì tuy là cùng chỗ nhưng mỗi năm mỗi khác, vì điều kiện thức ăn, sanh sống mỗi mùa mỗi thay đổi.

Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Để lại phản hồi

TRỜI KHÔNG CÓ MÀU – VẪN HOÀNG LAN

LÊ TUÂN

tu

Posted in Thơ | Tagged | 18 phản hồi

LIA THIA QUEN CHẬU…( phần1 )

TRUYỆN NGẮN

lia Gò Quao, năm 198…

              Ngày cuối tuần thiệt chẳng biết làm gì nơi đìu hiu hút gió nầy.  Trời ơi!  Gò Quao!  Nghe cái tên không đã thấy quao mỏ rồi !  Nướng cho đã cũng chỉ tới được sáu giờ là phải tung mền dậy.  Xứ thì lớn như cái móng tay, nhưng người ở đâu mà sáng ra là inh ỏi, om sòm.  Mấy con heo đói của Bà Tám chủ nhà cũng hè nhau bắt chước um trời đất.

Continue reading

Posted in Văn | Tagged | 39 phản hồi

XÁC THƠ – XÁC BƯỚM – CÚC VÀNG ….

PHONG TÂM

tamphong1

Posted in Thơ | Tagged | 32 phản hồi

T R Ả  V Ợ

TRUYỆN NGẮN

 trả vợ

                Mặc dầu đã hơn tám mươi tuổi, ông Bá vẫn giữ thói quen của người lính chiến và người luyện tập võ nghệ từ thuở bé. Bất kể trời mưa nắng, ấm lạnh ông luôn thức dậy từ khi gà trong xóm eo óc gáy mãn canh tư. Ông không thắp đèn, ngay cả khi làng đã có điện. Trong bóng tối, ông vận công cho giãn gân cốt, rồi nhen lửa nấu nước. Trong khi chờ ấm nước sôi ông ra giếng sau nhà tự xách nước tắm. Ông đã mất một bàn chân trên chiến trường. Chỉ khi nào đi ra ngoài ông mới dùng chân giả, còn ở nhà ông dùng chiếc nạng gỗ. Nhờ luyện võ từ nhỏ và sinh hoạt điều độ nên dầu lớn tuổi, ông vẫn còn gọn gàng, nhanh lẹ hơn các cụ trẻ hơn ông năm mười tuổi.

Continue reading

Posted in Văn | Tagged | 26 phản hồi

BỤI TƠ HỒNG VƯỜN CŨ

NGUYỄN THẾ DUYÊN

Suốt đời em cứ nợ tôi
Suốt đời tôi cứ nợ người không quen 

to

 

Posted in Thơ | Tagged | 30 phản hồi